Kategórie

Akcia

Kontaktujte nás

Sídlo firmy :
A-PEMA, s.r.o.
Hurbanová 3807/21, 03601 Martin

Prevádzka a obchodné informácie :
A-PEMA, s.r.o.
Severná 14, 03601 Martin
tel. : +421 43 4289051
         +421 911 532545
         +421 903 807209
E-mail : info@apema.sk
ICO: 43850863
IC DPH: SK2022489139

Zapísaná v OR vedenom OS v Žiline, v odd. Sro, vl.c.4.19817/L

Číslo účtu (IBAN) :
SK26 0200 0000 0023 8972 7951

Pracovná doba :
Po-Pia : 08.00-16.00 hod

Zodpovedný pracovník :
Peter Marencák ml.

Orgán dozoru :
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-899
011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebitela
tel. c.: 041/ 7632 130
fax c.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk